עדכון פרמיה בביטוח סיעודי בחברת כלל

ביטוח סעודי – חברת כלל

לאחרונה התקבלה דרישת חברת "כלל" באמצעות "גמא-גולן" לעדכון הפרמיה וביטוח הסעודי החל מחודש יולי 2018.

כזכור ההסכם בין הארגון ובין חברת "כלל" הינו לכל החיים, ואחת ל שלוש שנים מתעדכן גובה הפרמיה. בהתאם לדו"ח רווח והפסד לתקופה הנדונה שבין יולי 2015 לבין מרץ 2018 נוצר הפסד בגובה של  12,858,613 מיליון ₪.

כתוצאה מכך, הפרמיה התייקרה בכ  39.2% החל מחודש יולי 2018.

ברצוני לציין כי גובה הפרמיה הנדרשת נבדקה על ידנו, ביחס לדו"ח רווח והפסד שנמסר לנו ונמצא תואם.

הכנסו כאן>> לעותק מכתב חברת כלל הכולל את לוח הפרמיות החדש.

 

ב ב ר כ ה,

דני שחם                                                        שייקה אבני
יו"ר ועדת בריאות                                         יו"ר ועדת ביטוחים

הגמלאון

גמלאון 123

לצפיה בירחון
לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים
ארגון גמלאי התעשיה האוירית, מחלקה 0012, נתב"ג, מיקוד 70100
מיטל: 03-9355654 זרינה: 03-9768137 ציפי: 03-9768138 דקלה: 03-9768139
03-9354883 , 03-9356969
gimlaim@iai.co.il
אוזן קשבת: 03-9354859 03-9768835
מנהל ועורך האתר: הלל גולן

    הנני מסכים לקבל עידכונים ומידע נוסף על הפעילות.

    האנשים שמלווים אותנו - חסויות