הארכת תוקף ביטוח הראל

הודעת חברת הראל

הנדון: ביטוח בריאות קבוצתי לעובדי וגמלאי התעשייה האווירית

מבוטח יקר,

בהתאם להסכם עם בעל הפוליסה, תקופת ההסכם עבור ביטוח הבריאות ועבור ביטוח השיניים תוארך עד ליום 31.12.2018.

לא חלו שינויים בתנאי הכיסוי הביטוחי ובגובה דמי הביטוח.

הגמלאון

גמלאון 117

לצפיה בירחון
לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים
ארגון גמלאי התעשיה האוירית, מחלקה 0012, נתב"ג, מיקוד 70100
מיטל: 03-9355654 זרינה: 03-9768137 ציפי: 03-9768138 דקלה: 03-9768139
03-9354883 , 03-9356969
gimlaim@iai.co.il
אוזן קשבת: 03-9354859 03-9768835
מנהל ועורך האתר: הלל גולן

הנני מסכים לקבל עידכונים ומידע נוסף על הפעילות.

האנשים שמלווים אותנו - חסויות