חידוש הביטוח בהראל

שלום,

חברים המבוטחים בביטוח הראל

 

בימים אלה נשלח לעובדי וגמלאי החברה, המבוטחים בביטוח הראל, מסמך ובו פרוט התוכנית בה מבוטחים מקבל המסמך ובני משפחתו.

חובה  להודיע לחברת הראל על הסכמה להמשך הביטוח, וזאת לא יאוחר מיום 31.08.19, ע"י חתימה על המסמך ושליחתו לחברת הראל.

חברים אשר המסמך החתום על ידם לא יגיע לחברת הראל עד לתאריך הנ"ל, יגרעו מהביטוח.

מבוטחים אשר יגרעו מהביטוח מאחר ולא חתמו על המסמך, לא יאופשר להם לחזור להיות מבוטחים.

חברים אשר עדיין לא קבלו את מסמך הבקשה להמשך חברות בביטוח, מתבקשים להתקשר מידית לטלפון: 03-7547010.

דוד בוך, נציג ארגון הגמלאים וצביקה אקרמן, נציג מטעם ארגון העובדים, עוברים במועדונים ועונים לפניות החברים בנושא.

 

ב ב ר כ ה,

אבי שקלרסקי – מזכיר הארגון

הגמלאון

גמלאון 129

לצפיה בירחון
לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים
ארגון גמלאי התעשיה האוירית, מחלקה 0012, נתב"ג, מיקוד 70100
מיטל: 03-9355654 ציפי: 03-9768138 דקלה: 03-9768139
03-9354883 , 03-9356969
gimlaim@iai.co.il
אוזן קשבת: 03-9354859 03-9768835
מנהל ועורך האתר: הלל גולן
חשוב: בקשה לביטול השתתפות באירוע (טיול, נופשון, גמליאדה...) יש להפנות למזכירות הארגון





    הנני מסכים לקבל עידכונים ומידע נוסף על הפעילות.

    האנשים שמלווים אותנו - חסויות