חדש בתעשייה אווירית

אמזון כבר בישראל נעזרת בתעשייה האווירית כדי לשלוח חבילות לכל העולם. התעשייה האווירית, שהיא מובילה עולמית בהסבת מטוסי נוסעים לצורכי הובלה , מקווים שפעילות הצומחת תשקם את החטיבה האזרחית המפסידה. הפעלת מערך מטוסים עצמאי מאפשרת לאמזון גמישות רבה יותר. הסבת מטוסים במקום רכישת חדשים, מורידה את הוצאות החברה. אמזון עם צי של 40 מטוסים מעביר ממקום למקום את הסחורות, מבוסס על מטוסי נוסעים שהוסבו להיות מטוסי מטען – כשהתעשייה האווירית הייתה אחראית על הסבתם.

תמר לוז מונתה לסמנכ"לית ויועצת משפטית של התעשייה האווירית. דירקטוריון התעשייה האווירית אישר את המלצת מנכ"ל החברה נמרוד שפר למנות את לוז לתפקיד. המנוי מצטרף לשורת מינויים שנעשו לאחרונה בהנהלת התעשייה האווירית ברק שטרוזברג, סמנכ"ל משאבי אנוש , חזי ישראל סמנכ"ל פיתוח עסקי , מנשה בן חיים סמנכ"ל רכש תפעול ולוגיסטיקה, אמירה שרון סמנכ"ל טכנולוגיות ומו"פ .       דירקטוריון וההנהלה הציבו אסטרטגיה חדשה עם יעדים ברורים של רווח וצמיחה. מינויים אלה יביאו לשיפור משמעותי בתוצאות העסקיות של החברה בעתיד.

הקיצוץ בקרנות הפנסיה הוותיקות "בוטל". יוכן תזכיר חוק להעלאת גיל הפרישה לנשים. יותר מרבע מיליון גמלאים המקבלים את קצבתם מקרנות הפנסיה הוותיקות היו אמורים לספוג ביולי קיצוץ של 1.3% בגמלתם. אמש נערך מפגש בנושא בין רה"מ, שר האוצר, שר העבודה והרווחה, והממונה על שוק ההון. בו הגיעו הצדדים להתקדמות ולהבנות בנוגע להקפאה של הקיצוץ. הממשלה החדשה שתוקם תצליח לייצר תזכיר חוק המעלה את גיל הפרישה ומפחית את ההתחייבויות האקטואריות של הקרנות הוותיקות. 

חודש שני ברציפות – הגירעון הממשלתי עמד על 3.8% מהתמ"ג. תחזית האוצר המעודכנת מתייחסת לגירעון של 3.6% מהתמ"ג . כך שהגירעון בפועל הוא גבוה יותר מהתחזיות הקודרות של פקידי האוצר עצמם. ההוצאה הממשלתית כאחוז מהתמ"ג זינקה כבר ליותר מ- 29% – לעומת ההכנסות המדינה שצנחו.

בנק ישראל חזר להתערב בשוק המט"ח ורכש 50 מיליון דולר. לאחר הפסקה של 4 חודשים, בנק ישראל חזר להתערב בשוק. החל מאוגוסט 2009 בנק ישראל מתערב בשוק המט"ח ורוכש דולרים בשוק על מנת למתן את ייסוף השקל כדי לעזור ליצואנים שכן ייסוף השקל פוגע ברווחיותם. בנובמבר הפסיק בנק ישראל את התוכנית שנועדה למתן את השפעתה של הפקת הגז על החשבון השוטף. החל ממאי 2013 בנק ישראל החל לרכוש מט"ח גם במסגרת תוכנית שנועדה למתן את השפעתה של הפקת הגז על החשבון השוטף. בנובמבר האחרון הודיע בנק ישראל על הפסקת התוכנית שנועדה לקזז את השפעת מכירת הגז על המטבע, אך הותיר פתח להתערבות בשוק המט"ח על מנת למתן את התחזקות השקל.

כתב צבי לוי

 

 

הגמלאון

גמלאון 123

לצפיה בירחון
לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים
ארגון גמלאי התעשיה האוירית, מחלקה 0012, נתב"ג, מיקוד 70100
מיטל: 03-9355654 זרינה: 03-9768137 ציפי: 03-9768138 דקלה: 03-9768139
03-9354883 , 03-9356969
gimlaim@iai.co.il
אוזן קשבת: 03-9354859 03-9768835
מנהל ועורך האתר: הלל גולן

    הנני מסכים לקבל עידכונים ומידע נוסף על הפעילות.

    האנשים שמלווים אותנו - חסויות