ועדת ביקורת

 

יושב ראש הוועדה: איגנציו גולדפרב  052-3663286

ועדת הביקורת החלה עבודתה הסדירה וצעדה הראשון היה בנייה ופרסום תוכנית עבודה שנתית לביצוע ביקורות מול כל אחד ואחת מיו"ר ועדות הארגון, דבר המחויב לבצע אחת לשנה, עפ"י נהלי הארגון.
בנוסף, מכילה תוכנית עבודה זאת ביצוע ביקורות יזומות מטעמה, לנושאים כלליים, חוצי ארגון, שאינם קשורים לוועדה/ות מסוימות, כי אם לכלל ארגון הגמלאים. לדוגמא, נושא מאד חשוב לטעמי, והוא התנהלות מערכת הבחירות האחרונה, ועוד אחרים.
ביקורות שוטפות כבר הסתיימו מול שתי ועדות, הועדה למיצוי זכויות ניצולי שואה וועדת הכלכלה. ביקורות מול ועדות אחרות נמצאות בתהליך.
תפקיד נוסף של הועדה הוא לפקח ולעקוב אחר יישום החלטות הנהלת ארגון הגמלאים לאותן המלצות מדו"חות ביקורת שהוחלט לקבלן וליישמן.
הנני שב ומזכיר לציבור הגמלאים שוועדת הביקורת פתוחה וקשובה לכל הערה, תלונה או קובלנה, שלכם ומזמינה אתכם להעבירן אלינו. ועדת נציג קבילות שכיהנה כוועדה נפרדת עצמאית בקדנציה הקודמת, בוטלה, ונושאיה נכללים בסדר יומה של ועדת הביקורת הנוכחית.
מבטיחכם, שכל פנייה תטופל ותיענה באופן ההוגן וההגון ביותר, תוך שמירה על צנעת הפרט.
נמשיך ונעדכן אתכם, חברים, באופן שוטף, על פעילותה, כמו גם תוצאות פעילותה, של ועדת הביקורת.

כתובת הדוא"ל לפניות  :     shacham2002@gmail.com

הלל שחם
יו"ר ועדת הביקורת

הגמלאון

גמלאון 123

לצפיה בירחון
לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים
ארגון גמלאי התעשיה האוירית, מחלקה 0012, נתב"ג, מיקוד 70100
מיטל: 03-9355654 זרינה: 03-9768137 ציפי: 03-9768138 דקלה: 03-9768139
03-9354883 , 03-9356969
gimlaim@iai.co.il
אוזן קשבת: 03-9354859 03-9768835
מנהל ועורך האתר: הלל גולן

    הנני מסכים לקבל עידכונים ומידע נוסף על הפעילות.

    האנשים שמלווים אותנו - חסויות