התנגדות לקיום צוואה – מאת עו"ד שלמה טל

התנגדות לקיום צוואה

תכלית הצוואה היא לחלק את עזבונו של המוריש לפי רצונו. על הצוואה להגדיר מי הם היורשים ומה יהיה חלקו של כל אחד מהיורשים בנכסי העיזבון השונים.

החוק מתיר למוריש לצוות את רכושו כרצונו. כמשתמע מכך, המוריש אינו חייב להוריש את נכסיו ליורשים הטבעיים – צאצאיו או בן/בת זוגו – המהווים את יורשי ברירת המחדל בחוק בהעדר צוואה.

בנסיבות אלה, פעמים לא מעטות הופתעו צאצאיו של המוריש או בן/בת זוגו לגלות כי המוריש הדיר אותם מצוואתו. מקרה שכיח הוא אדם המוריש את נכסיו לבת זוגו מנישואים שניים ומדיר את ילדיו מנישואיו הראשונים. מקרה אחר הוא אדם המוריש את נכסיו למטפל שטיפל בו בשנותיו האחרונות ומדיר את בני משפחתו מהירושה.

למותר לציין כי במקרים שכאלה חשים בני משפחת המוריש כי קופחו שלא בצדק. האם יש בידם להביא לשינוי בחלוקת הירושה?

המסלול שנקבע לתקיפת תוקפה של צוואה הינו הגשת התנגדות לקיום צוואה לאחר שהיורשים על-פי הצוואה מבקשים צו לקיומה של הצוואה.

היות שלמוריש חירות לצוות את רכושו לפי ראות עיניו, הרי שתקיפת הצוואה אינה דבר של מה בכך.

 

העילות המרכזיות בתקיפת צוואה הינן:

א'  הצוואה לא נכתבה בדעה צלולה ולכן אינה משקפת את רצונו האמִתי של המצווה;

ב'  הצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת ולכן אינה משקפת את רצונו האמִתי של המצווה;

ג'   נפל פגם צורני בצוואה;

ד'  קיימות הגבלות על המוריש, לדוגמא עקב קיומה של צוואה הדדית – כפי שנדון במאמרי הקודם;

 

להלן דיון בעילות השונות לגופן:

א'  הצוואה לא נכתבה בדעה צלולה – מצבו הקוגניטיבי של המוריש לא היה תקין בעת עריכת הצוואה ולא אִפשר לו הבנה של מעשיו ומשמעותם.

ב'  הצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת – פעמים רבות נזקק אדם בערוב ימיו לסיוע של אחרים. ככל שאותו אדם תלוי יותר באחר גדל החשש כי יחסי התלות עמדו מאחורי הצוואה. עם זאת, לא כל סיוע וטיפול מהווה כשלעצמו השפעה בלתי הוגנת. פעמים רבות מבקש אדם להודות למי שסייע לו בתקופה קשה דרך הכללתו בירושתו.

לענין זה יבחן בית המשפט, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:

1) תלות ועצמאות – הכוונה לעצמאות פיזית ושכלית, הכרתית של המנוח. הן לאורך תקופה ממושכת והן בזמן עריכת הצוואה.

2) תלות וסיוע – אם המצווה לא היה עצמאי ונזקק לסיוע הזולת כגון מטפל. במצב זה יש לבחון את טיב הסיוע שניתן לו, את היקפו ומידת התלות במי שהעניק לו את הסיוע.

3) קשרי המצווה עם האחרים – כאשר העדר קשר עם האחרים מעצים את תלותו של המצווה.

4) סיבות עריכת הצוואה – מידת מעורבותו של היורש בשלב עריכת הצוואה.

ג'   פגמים צורניים העשויים להביא לביטול הצוואה :

1) בצוואה בכתב יד, נדרשים ציון התאריך וחתימת המצווה.

2) בצוואה בפני עדים נדרשים חתימת המצווה בנוכחות העדים, וכן חתימת העדים וציון התאריך.

3) הצוואה צריכה להיות חתומה על-ידי המצווה ועל-ידי העדים בכל עמוד.

4) תקינות הצוואה בעברית כאשר המצווה יודע עברית. כאשר המצווה אינו יודע עברית יש לציין בצוואה שתורגמה על-ידי מתרגם.

5) היורשים לפי הצוואה אינם רשאים להיות עדים בצוואה בפני עדים.

למותר לציין כי הליך ההתנגדות לקיום צוואה הינו מורכב. רק המנוח יודע לאשורן את הנסיבות שמאחורי כתיבת הצוואה, והוא אינו זמין לעדות או לחקירה נגדית. במצב כזה ינסה כל צד, באמצעות עדים וחוות דעת רפואיות, להוכיח את העובדות והנסיבות שקדמו לעריכת הצוואה.

מובהר בזאת כי המידע לעיל הינו כללי באופיו ואינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב.

לייעוץ, ללא התחייבות, ניתן לפנות אל הח"מ לטלפון 052-3421921

 

בברכה לאריכות ימים 

שלמה טל, עורך דין (רו"ח)
.

הגמלאון

גמלאון 123

לצפיה בירחון
לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים
ארגון גמלאי התעשיה האוירית, מחלקה 0012, נתב"ג, מיקוד 70100
מיטל: 03-9355654 זרינה: 03-9768137 ציפי: 03-9768138 דקלה: 03-9768139
03-9354883 , 03-9356969
gimlaim@iai.co.il
אוזן קשבת: 03-9354859 03-9768835
מנהל ועורך האתר: הלל גולן

    הנני מסכים לקבל עידכונים ומידע נוסף על הפעילות.

    האנשים שמלווים אותנו - חסויות