בעינינו של החבר יהודה מור

הנדון: עדכון בהחלטת מועצת הארגון בעניין החבר מר יהודה מור

נציין כי נושא ההתנהגות החריגה והבלתי מקובלת של החבר מר יהודה מור עלתה קרוב מאוד לתחילת כהונתה של המועצה היוצאת בתחילת שנת 2016.

בכינוס הראשון של מועצת הארגון לאחר הבחירות בדצמבר 2015, נבחר מר יהודה מור לשתי ועדות, וועדת הביטוח וועדת טיולים.

עם תחילת הפעילות הסתבר מהר מאוד כי מר יהודה מור פועל בניגוד לדעת והנחיות ראשי הוועדות והוא נוקט ביוזמות אישיות כל פעם שרעיונותיו לא עלו בקנה אחד עם החלטות הנהלת הארגון, הוועד, והחלטות הוועדות בהן כיהן כחבר.

הגיע המצב שראשי ועדות ביקשו להוציאו גם מהוועדה שבראשותם ובשלב מאוחר יותר גם מהארגון.

במקביל הגישה ועדת הביקורת של הארגון מספר דוחות ביקורת חריפים כנגדו, כאשר באחרון שבהם דרשה להוציא את מר יהודה מור מהארגון.

בהיות הנושא חריג, התנהלו הדברים לאט, במגמה לפתור אותם בדרך מתונה.

לאורך שנים, הושקעו שעות רבות לשיחות שניסו להסביר ולשכנעו כי דרך התנהגותו אינה נכונה, אך ללא הצלחה.

לנושא הוקדשו ישיבות שימוע של ועד הארגון, כאשר באחת מהן הופיע  מר יהודה מור שהסביר את עמדתו מול הטענות המפורטות של חברי הועד.

בסיכום ישיבות הוועד התקבלה החלטה בוועד הארגון,  להביא את הנושא למועצת הארגון עם המלצה להוציאו מהארגון.

לקראת ישיבת המועצה פנה מר יהודה מור לבית המשפט המחוזי בלוד בבקשה למנוע את כינוס המועצה או לא להעלות את הנושא כלל לדיון. לאחר דיון שנערך בבית משפט ובהתאם להמלצת בית המשפט המחוזי הסכים מר יהודה מור וכן עורך הדין מטעמו כי תתקיים ישיבת מועצה שתדון בעניינו שם ישמעו טענותיו וטענות עורך הדין מטעמו והמועצה היא שתקבל החלטה בעניינו.

 נערכה ישיבת מועצה בה נשמעו טענותיו של מר יהודה מור ועורך הדין מטעמו, וכן טענות הארגון וועדת הביקורת. נערכה הצבעה שהייתה חשאית

תוצאות ההצבעה הנם כך:

31 חברים הצביעו בעד הוצאתו של יהודה מור מהארגון, כאשר 11 חברים התנגדו לכך.

בהתאם לכך הננו לעדכן כי חברותו של מר יהודה מור הופסקה בארגון מיום 22/09/2019 .

  בברכה

יעקב שפי
יו"ר הארגון      

הגמלאון

גמלאון 123

לצפיה בירחון
לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים
ארגון גמלאי התעשיה האוירית, מחלקה 0012, נתב"ג, מיקוד 70100
מיטל: 03-9355654 זרינה: 03-9768137 ציפי: 03-9768138 דקלה: 03-9768139
03-9354883 , 03-9356969
gimlaim@iai.co.il
אוזן קשבת: 03-9354859 03-9768835
מנהל ועורך האתר: הלל גולן

    הנני מסכים לקבל עידכונים ומידע נוסף על הפעילות.

    האנשים שמלווים אותנו - חסויות