ועדות הארגון

ועדת טיולים

תפקיד שם משפחה שם פרטי
 יו"ר אפלבוים שמואל
 חבר  אייזנברג  נח
 חבר  אלפרט  שמחה
 חבר  אפטר  רפי
 חבר  בואנוס  משה
 חבר  גל  משה
 חבר  חסקלוביץ  שלמה
 חבר  לזר  אברהם
 חבר מור  יהודה
חבר סעד יהושע
חבר פרטוק פליקס
חבר פרידלנדר מיכאל
חבר קיסלוביץ יחיאל
חבר שמואל יצחק

ועדת תרבות

תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר חלפון רחמים
חבר אהרוני דורה
חבר אייזנברג נח
חבר אפלבוים שמואל
חבר בורגיל ג'ורג'
חבר בניאש מאיר
חבר גל משה
חבר וקנין אנטואנט
חבר לזר אברהם
חבר מנדל אריה
חבר סיטבון רוג'ה
חבר סעד יהושע
חבר קיסלוביץ יחיאל
חבר קלצרמן ברוך

 

ועדת בריאות ורווחה

תפקיד שם משפחה שם פרטי
 יו"ר  שחם  דני
 חבר  בואנוס משה
 חבר  בוך דוד
 חבר  ברק אורי
 חבר  גייסט אביבה
 חבר  גולן הלל
 חבר  וינרוב יוסי
 חבר  עזר זמיר
 חבר  קחלון מנשה
חבר שמואל יצחק

 

ועדת כספים

תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר חנין שמחה
חבר אבני שייקה
חבר דויטש יצחק
חבר ויניצקי שלמה
חבר וקנין אנטואנט
חבר יסוד דניאל
חבר ירושלמי יהודית
חבר שחם דני
חבר תמרי משה

ועדת מועדונים

תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר פרטוק פליקס
חבר אפטר רפי
חבר בורג'יל ג'ורג'
חבר חלפון רחמים
חבר יסוד דניאל
חבר מוצפי אדי
חבר נימני בני
חבר קיסלוביץ יחיאל
חבר קלצרמן ברוך

ועדת ספורט וחוגים

תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר נמני בני
חבר אהרוני דורה
חבר אלפרט שמחה
חבר גור חיים
חבר מנדל אריה
חבר פרידלנדר מיכאל
חבר שוורצמן שלמה

ועדת כלכלה

תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר בניאש מאיר
חבר בדיחי גבי
חבר זיסמן שמואל
חבר חנין שמחה

ועדת ארגון ונוהלים

תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר ויינרוב יוסי
חבר ברק אורי
חבר מחטני אורי
חבר שגיא אהרון

ועדת ביטוח זכויות ופנסיה

תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר אבני שייקה
חבר מור יהודה
חבר דויטש יצחק
חבר סלע אמנון

ועדת קשרי חוץ

תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר זיסמן שמואל
חבר בדיחי גבי

ועדת מיצוי זכויות ניצולי שואה

תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר ירושלמי יהודית
חבר סלע אמנון

ועדת דיור מוגן

תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר גור חיים
חבר קחלון מנשה
חבר מנדה אריה
חבר פיק חנן
חבר גייטס אביבה

ועדת תעסוקה

תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר חסקלוביץ שלמה

 

ועדת גמלאון ואינטרנט

תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר גולן הלל
חבר בוך דוד

ועדת ביקורת

תפקיד שם משפחה שם פרטי
יו"ר שחם הלל
חבר אסולין שלום
חבר קויפמן שלמה
חבר קלדרון שלמה
חבר שוורץ דוד
הגמלאון

גמלאון 129

לצפיה בירחון
לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים
ארגון גמלאי התעשיה האוירית, מחלקה 0012, נתב"ג, מיקוד 70100
מיטל: 03-9355654 ציפי: 03-9768138 דקלה: 03-9768139
03-9354883 , 03-9356969
gimlaim@iai.co.il
אוזן קשבת: 03-9354859 03-9768835
מנהל ועורך האתר: הלל גולן
חשוב: בקשה לביטול השתתפות באירוע (טיול, נופשון, גמליאדה...) יש להפנות למזכירות הארגון

    הנני מסכים לקבל עידכונים ומידע נוסף על הפעילות.

    האנשים שמלווים אותנו - חסויות